Povinnost internetových prodejců zajišťovat zpětný odběr elektrozařízení

Legislativa nám ukládá, že poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen zajistit, aby konečný uživatel měl možnost při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení. V případě internetových prodejců je místem dodávky zpravidla adresa bydliště spotřebitele, na kterou je nově zakoupené elektrozařízení doručováno. Vzhledem k tomu, že se výše uvedená povinnost zpětného odběru dotýká řady společností zapojených do KS ASEKOL, rádi bychom vás v této souvislosti požádali o informace ve formě jednoduchého dotazníku, zda a jakým způsobem zajišťujete svoz vysloužilého elektrozařízení a mohli Vám pomoci s řešením svozů.